1 flat
B : F major/D minor
2 flats
BE : B flat major/G minor
3 flats
BEA : E flat major/C minor
4 flats
BEAD : A flat major/F minor
5 flats
BEADG : D flat major/B flat minor
6 flats
BEADGC : G flat major/E flat minor
7 flats
BEADGCF : B major/A flat minor
no flats/sharps
C major/A minor
1 sharp
F : G major/E minor
2 sharps
FC : D major/B minor
3 sharps
FCG : A major/F sharp minor
4 sharps
FCGD : E major/C sharp minor
5 sharps
FCGDA : B major/G sharp minor
6 sharps
FCGDAE : F sharp major/E sharp minor
7 sharps
FCGDAEB : C sharp major/A sharp minor