C major
no sharp, no flats
G major
1 sharps: F sharp
D major
2 sharps: F sharp, C sharp
A major
3 sharps: F sharp, C sharp, G sharp
E major
4 sharps: F sharp, C sharp, G sharp, D sharp
B major
5 sharps: F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, A sharp
F sharp major
6 sharps: F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, A sharp, E sharp
F flat major
1 flat: B flat
B flat major
2 flats: B flat, E flat
E flat major
3 flats: B flat, E flat, A flat
A flat major
4 flats: B flat, E flat, A flat, D flat
D flat major
5 flats: B flat, E flat, A flat, D flat, G flat
G flat major
6 flats: B flat, E flat, A flat, D flat, G flat, C flat